Điều ước thứ ba của thỏ

Một hôm, có một con gấu đực và một con thỏ tình cờ cùng được gặp vua Cóc Vàng.

– Các ngươi thật may mắn. Ta là vua Cóc Vàng ở khu rừng này, ta cho mỗi ngươi ba điều ước. Nào hãy nói đi!

Gấu đực giành nói trước và ước tất cả các con gấu trong khu rừng này biến thành gấu cái. Thỏ khiêm tốn xin một cái mũ bảo hiểm. Trong điều ước thứ hai, gấu đực lại ước khu rừng bên cạnh cũng toàn gấu cái, còn thỏ xin một chiếc môtô. Trước khi nói điều ước thứ ba, gấu chê thỏ toàn ước mơ tủn mủn, rồi gã cao giọng:

– Xin hãy biến tất cả gấu trên trái đất thành gấu cái hết!

Thỏ lắc đầu buồn bã, ngồi lên xe nổ máy. Trước khi vọt đi, thỏ nói:

– Gấu ạ, mày thật là quá háu gái và ích kỉ. Tao ước cho mày thành gấu pêđê!

:v :v

Xem thêm:

 

Facebook Comments