Ai ngu hơn

Người dân tộc thường có câu “Ngu như người kinh”.  Một hôm có 2 thằng dân tộc xuống phố, đi đến đâu đếm bóng đèn đến đấy. Thích thú, 2 thằng cùng đếm bóng đèn. Đang đếm dở thì 2 thằng gặp ông tổ trưởng dân phố người Kinh, ổng nói:

– Chúng mày đang nhìn gì thế?

– Chúng tôi đang đếm bóng đèn.

– Đếm bóng đèn phải mất tiền đó, 20 nghìn một bóng, thế chúng mày đếm được bao nhiều bóng rồi?

-18 bóng

-18×20=360 nghìn. Đưa tiền đây

Đưa tiền xong hai thằng dân tộc vừa đi vừa nói với nhau:

– Đúng là ngu như người kinh, tao đếm 20 bóng mà bảo 18 bóng nó cũng tin.

 

Xem thêm  :

Truyện cười chỉ có thể là Việt Nam

Ai là triệu phú chế

 Việt Nam và hội thảo về Y học

Facebook Comments