Mình cần xa nhau

– Vk à, mình không gặp nhau một thời gian nhé
– Cái gì ?? @[email protected]
– Đừng nhìn ck thế ! Chỉ một thời gian thôi
– Sao vậy ? Ck có chuyện gì hả ?
– Không có gì, ck chỉ muốn tốt cho vk
– Tốt cho vk ??? Ck bị điên à ?

Facebook Comments