Tôi không thấy gì

Trong một cuộc gặp mặt giữa ba phụ nữ Việt Nam, Trung Quốc và Mỹ.

Người phụ nữ Mỹ nói:

* Tôi đã nói chồng giặt đồ.

– Ngày thứ nhất tôi không thấy gì…

– Ngày thứ hai tôi không thấy gì…

– Và đến ngày thứ ba thì anh ấy không những giặt đồ cho mình mà còn giặt đồ cho cả tôi nữa.

Người phụ nữ Trung quốc nói:

* Tôi đã bảo chồng tôi nấu ăn.

– Ngày thứ nhất tôi không thấy gì…

– Ngày thứ hai tôi không thấy gì…

– Và đến ngày thứ ba thì anh ấy đã vào bếp.

Đến người phụ nữ Việt Nam nói:

* Tôi đã bảo chồng rửa bát….

– Ngày thứ nhất tôi không thấy gì…

– Ngày thứ hai tôi không thấy gì…

– Và đến ngày thứ ba thì…
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
…….mắt tôi đã bớt sưng và nhìn được bình thường.

Thư giãn thêm:

Facebook Comments