Hợp pháp và hợp lý

Sau khi thi trượt, anh sinh viên tìm gặp giảng viên để chất vấn. – Em muốn hỏi thầy một câu. Nếu thầy cho em được câu trả lời chính xác, em sẽ chấp nhận điểm của mình. Nếu thầy không biết câu trả lời, em muốn thầy cho em điểm A. – Câu hỏi […]