Chuyện nhỏ mà!

Bạn tù hỏi nhau: – Tại sao anh phải vào đây? – Tôi bỏ vợ… – Thế thôi sao? Chuyện nhỏ mà! – … từ trên lầu ba xuống. Cười thêm với: Truyện cười hay mới nhất quả đất Truyện cười: Chuyện phi lý Truyện cười tình yêu hay